Grasboom Bunschoten. Een ouderinitiatief van Stichting Aunders Bunschoten

Introductie

Grasboom Bunschoten is er voor jongeren met autisme die op eigen benen willen staan. Die prettig, veilig én op zichzelf willen wonen. In een eigen appartement, in een veilige omgeving, met begeleiding in de buurt én een professioneel vangnet om zich heen.

Krachten bundelen

Dit woonproject wordt ondersteund door de stichting De Grasboom, een samenwerkingsplatform van tien ouderinitiatieven. Door ouders is in 2015 de Stichting Aunders Bunschoten opgericht die binnen de woonvorm de zorg faciliteert.

Voor veel jongvolwassenen met een normale intelligentie en met een diagnose ASS, is ‘gewoon’ het huis uitgaan moeilijk. Toen de ouders bij elkaar gingen zitten, kennis uitwisselden, ervaringen deelden en mogelijkheden onderzochten bleek er veel mogelijk. Dat was de start van onze ouderinitiatieven.

Het kan!

Dankzij De Grasboom wonen nu ruim 120 jongvolwassenen helemaal op zichzelf. Onder de paraplu van De Grasboom werken ouders van tien verschillende projecten samen en creëren met jongeren en andere betrokkenen een geschikte woonruimte met begeleiding op maat

Het huis uit?

Herken je jezelf in dit verhaal en wil je ook het huis uit? Of ben je ouder/verzorger en wil je mogelijkheden creëren waardoor je kind op zichzelf kan wonen? Kijk dan eens rond op deze website.

Gestart in 2020

In de zomer van 2020 is het ouderinitatief van Aunders, in Bunschoten-Spakenburg, van start gegaan. Dit nieuwe wooninitiatief is gerealiseerd in het voormalig appartementencomplex ‘De Schans’ aan de Weteringschans, vlak bij het centrum.

Stichting Aunders is een ouderinitiatief. In samenwerking met wooncoöperatie Gooi- en Omstreken zijn 14 appartementen in dit complex gerealiseerd voor jongvolwassenen met ASS (autisme). De appartementen op de begane grond worden nog gebouwd. Bestaande appartementen op de eerste, tweede en derde verdieping worden klaargemaakt voor oplevering. Voor de bewoners zijn er een aantal gemeenschappelijke ruimtes waaronder een keuken, een zitje buiten en een fietsenstalling.

Ouders en naastbetrokkenen, verenigd in Stichting Aunders Bunschoten, stellen zich ten doel woonvoorzieningen met begeleiding ‘op maat’ te realiseren en te onderhouden voor jongvolwassenen met autismespectrumstoornis.

Grasboom als paraplu

Stichting De Grasboom fungeert als een overkoepelende stichting waaronder zich nieuwe wooninitiatieven kunnen ontwikkelen en in stand gehouden kunnen worden. Met de komst van Aunders telt De Grasboom tien locaties verdeeld over vier regio’s.

Couleur Locale

De verschillende projecten hebben elk ‘een eigen kleur’, in die zin dat de ouders lokaal hun eigen organisatie vormgeven op het sjabloon en de ervaring van De Grasboom en zorg afnemen van een ‘eigen’ geselecteerde zorgaanbieder.

Ouderparticipatie

Binnen de verschillende ouderinitiatieven van De Grasboom is het van belang dat ouders en/of naast betrokkenen actief deelnemen en op die wijze willen investeren in het scheppen van gunstige voorwaarden voor het wonen en alle activiteiten die daaromheen plaatsvinden.

Ouderparticipatie is voor de jongeren een belangrijke voorwaarde om te kunnen wonen bij een Grasboomproject.

Samenwerking

Bij de tien stichtingen van de Grasboom werken ouders nauw met elkaar samen op aandachtsgebieden, zoals Zorg, Wonen, Welzijn, Financiën, wachtlijstbeheer, PR & communicatie, maatschappelijke ontwikkelingen en uitwisseling van ervaring en expertise.