Familie & ouderparticipatie

Familie & ouderparticipatie

Aunders Bunschoten is een ouderinitiatief. Alle ouders zijn betrokken bij één of meerdere commissies (zorg, PR/communicatie, financiën en wonen/onderhoud) en bestuur. Bewoners overleggen met elkaar in de bewonersvergadering. Daarnaast is er de bewonerscommissie die overlegt met het bestuur over aangelegenheden die de bewoners raken.

Weloverwogen keuze voor een ouderinitiatief

De weloverwogen keuze van ouders, of jongere met autisme, voor een passende en beschermde woonomgeving binnen de organisatie van een ouderinitiatief, vraagt per definitie extra inspanningen en actieve deelname van de ouders.

De verbondenheid en goede samenwerking van ouders met andere ouders, bewoners en begeleiders kan een enorme positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het welbevinden van de bewoner en zijn/haar omgeving.

Ouders laten in hun gedrag en betrokken houding zien dat zij zich verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van hun kind en bereid zijn in het ouderinitiatief, die dit mogelijk maakt, een belangrijke bijdrage te leveren. Daarmee borgen zij het voortbestaan van het ouderinitiatief. Familie & ouderparticipatie is een belangrijke voorwaarde om een woonplek te krijgen bij De Grasboom.

Deelname aan ouderinitiatief is niet vrijblijvend

Deelname aan een ouderinitiatief schept over en weer verwachtingen. Bij een eerste kennismaking met het ouderinitiatief is het voor ouders en/of familieleden vaak nog even zoeken waar je aan kunt deelnemen. Op zeker moment kan er een keuze gemaakt worden voor een activiteit en/of deelname aan een commissie die passend is.

De keuze voor participatie is op vrijwillige basis maar is niet vrijblijvend.

Hoe kunnen ouders of familieleden betrokken zijn?

Betrokkenheid van ouders kan op verschillende manieren ingevuld worden en is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld, fysiek vermogen en agenda. Er is altijd begrip voor bijzondere omstandigheden en in samenspraak kan gezocht worden naar een alternatieve activiteit of een ‘vertegenwoordiger/vervanger’ die jou kan waarnemen als het je even niet lukt.

Graag informeren we bij een eerste kennismaking de familie en / of ouders wat het mee-participeren in het ouderinitiatief precies inhoudt.

Zie ook op De Grasboom: Ouderparticipatie