Tiende Grasboom locatie in Bunschoten-Spakenburg

Het is eindelijk zover! Op 20-02-2020 ondertekende het bestuur van stichting Aunders Bunschoten de huurovereenkomst met woningcorporatie Gooi & Omstreken.

Ruim vijf jaar is de kerngroep van initiatiefnemers in Bunschoten-Spakenburg op zoek naar mogelijkheden om in Bunschoten-Spakenburg een woonvorm voor jongeren met autisme te realiseren. Op 8 juni 2015 resulteerde dat in de oprichting van de stichting Aunders Bunschoten.

Veertien appartementen

Aanvankelijk werd gedacht aan nieuwbouw maar daar kwam verandering in toen eind 2018 de woningcorporatie Gooi & Omstreken meldde dat het appartementengebouw ‘de Schans’ aan de Weteringschans vrij kwam. Het pand was tot die tijd in gebruik door cliënten van stichting Sprank.

Na een interne verbouwing en een uitbreiding van het aantal appartementen is het pand klaar voor de nieuwe bewoners. De 14 appartementen worden straks bewoond door jongvolwassenen met autisme. Daarnaast zijn er een aantal gemeenschappelijke ruimtes waaronder een woonkamer, keuken en een zitje buiten.

v.l.n.r. Dolf Huijgen, Hille van de Groep en Pietjan Prinsen-Geerlings van de woningcorporatie Gooi & Omstreken

Naar verwachting zal het project in het voorjaar in exploitatie gaan en zullen de eerste bewoners in juli hun nieuwe woning kunnen betrekken.

Ondersteuning van de Grasboom

Door de komst van deze locatie is het project vanaf de zomer 2019 in een stroomversnelling gekomen en is steun gezocht bij de Grasboom, waar al langere tijd contacten lagen. Ouders van de Grasboom ondersteunen de oudergroep in Bunschoten met hun ervaring en expertise, nu er in deze periode zoveel op de initiatiefnemers afkomt.

Wanneer de officiële opening zal zijn is nog niet bekend, prioriteit ligt bij zorgvuldige begeleiding van de bewoners om hun weg, naar ‘een nieuwe voordeur’, zo soepel en fijn mogelijk te laten verlopen.

Tiende Grasboom locatie

In januari is de stichting Aunders Bunschoten formeel aangesloten bij De Grasboom en maken zij dankbaar gebruik van alle faciliteiten die hen ten dienste staan, zoals de wachtlijst; het web-portaal; huisstijl en Grasboom-logo. De projectnaam voor deze locatie is Grasboom Bunschoten.

Met de komst van Grasboom Bunschoten werken nu tien ouderinitiatieven samen en bieden woonruimte (met begeleiding op maat) aan 119 jongvolwassenen met autisme. Dankzij het Pgb !

WoondroomZorg is gekozen als zorgleverancier; zij zullen op korte termijn een nieuw begeleidingsteam gaan inzetten

Nog woningen beschikbaar

Er zijn nog woningen beschikbaar. Met de gemeente is afgesproken dat bij aanvang van het project inwoners van Bunschoten-Spakenburg voorrang krijgen bij de toewijzing van een woning. Mochten er nog woningen beschikbaar zijn dan komen deelnemers van de Grasboom wachtlijst in aanmerking om op woningaanbod te reageren. Voor alle ouders van de aspirant bewoners geldt; ‘Alle hens aan dek’. Ouderparticipatie is een belangrijke voorwaarde voor realisatie en continuïteit van dit mooie wooninitiatief.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit Dolf Huijgen (voorzitter); Hille van de Groep (penningmeester) en Jolanda de Graaf (secretaris). Zodra er commissies zijn gevormd zullen leden voor Wonen en Zorg aan het bestuur worden toegevoegd.

Meer informatie kun je vinden op de website van Grasboom Bunschoten

Naar website woningcorporatie Gooi & Omstreken