Organisatie & ANBI

Stichting Aunders Bunschoten

Dit ouderinitiatief is sinds februari 2020 aangesloten bij Stichting De Grasboom.

Statutaire naam
Stichting Aunders Bunschoten

Haarbrug 14 – 3751 LM Bunschoten-Spakenburg

Projectnaam
Grasboom Bunschoten

Rechtsvorm
Stichting (rechtspersoon)

KvK nr: 63473461

ANBI status
RSIN / fiscaal nr: 8552 51 566

Anbi status: Per 01 Januari2020

Bestuur

Doelstelling
Instandhouding en exploitatie van een, aan de Weteringschans 11 te Bunschoten-Spakenburg (3751 DS) te realiseren woonproject, voor volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum, waarbij bewoners in beginsel in een beschermde woonomgeving zelfstandig wonen en functioneren.

Kenmerken
Non-profitorganisatie (geen winstoogmerk)
Ouderinitiatief
Participatie-gerichte ondersteuning in beschermde woonvorm (GGZ – C)
Kleinschalig wooninitiatief met scheiding van Wonen en Zorg
Pgb-aanbieder (geen ZIN)
Zelfstandige appartementen met 1 centrale gemeenschappelijke ruimte
Specifieke doelgroep: jongvolwassenen met autisme en normale tot hoge intelligentie

Woonvorm

Beschermd Wonen (Wmo)
GGZ-wonen (Wlz)
Geen wooncomponent (bewoner draagt zelfstandig woonlasten)
Zorg-clusterwoningen in woongebouw

Zorgvorm
Individuele begeleiding en begeleiding groep
Zorg op afspraak

Organisatie Grasboom Bunschoten
Bestuur met vertegenwoordiging commissies
Bestuurders en commissieleden ontvangen geen beloning

Aangesloten bij stichting de Grasboom

Stichting Anders Bunschoten confirmeert zich aan het beleidsplan 2019-2020 van stichting De Grasboom vanuit haar doelstelling; een woonvoorziening met begeleiding ‘op maat’ te realiseren en te onderhouden voor jongvolwassenen, met een stoornis in het autistisch spectrum, in de gemeente Bunschoten.

Woningcorporatie
Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken (KvK nr. 32032703)

Formeel zorgaanbieder
Stichting Aunders Bunschoten

Geselecteerd Zorgleverancier
WoondroomZorg bv. (KvK. 30226141)

Financiering van de Zorg
Wmo: Gemeente Bunschoten Beschikking Beschermd Wonen met Pgb (geen ZIN)
Wlz: (zorgkantoor) CIZ indicatiebesluit Beschermd Wonen met Pgb (geen ZIN)

Financiering algemeen

Inmiddels is gestart met fondsenwerving bij goede doelen-organisaties, bedrijven en particulieren. De opbrengsten worden besteed aan investeringen voor de gezamenlijke keuken en de algemene ruimte. Verder voor aankleding centraal trappenhuis en de zitjes buiten. Daarnaast worden voorzieningen aangebracht om het gebouw zo prikkelarm mogelijk te maken. Nadat we zijn gestart met wonen voor onderhoud en instandhouding daarvan, aangezien de overheid steeds minder geld hiervoor toekent. De ontvangen fondsen zijn terug te zien in de jaarcijfers die op deze site gepubliceerd worden met ingang van boekjaar 2020.