Organisatie

Organisatie

Stichting Aunders Bunschoten

Dit ouderinitiatief is sinds februari 2020 aangesloten bij Stichting De Grasboom.

Projectnaam
Grasboom Bunschoten

Statutaire naam
Stichting Aunders Bunschoten

Bestuur

Rechtsvorm
Stichting (rechtspersoon)
RSIN / fiscaal nr: 855251566
KvK nr: 63473461

Doelstelling
Instandhouding en exploitatie van een, aan de Weteringschans 11 te Bunschoten-Spakenburg (3751 DS) te realiseren woonproject, voor volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum, waarbij bewoners in beginsel in een beschermde woonomgeving zelfstandig wonen en functioneren.

Kenmerken
Non-profitorganisatie (geen winstoogmerk)
Ouderinitiatief
Participatie-gerichte ondersteuning in beschermde woonvorm (GGZ – C)
Kleinschalig wooninitiatief met scheiding van Wonen en Zorg
Pgb-aanbieder (geen ZIN)
Zelfstandige appartementen met 1 centrale gemeenschappelijke ruimte
Specifieke doelgroep: jongvolwassenen met autisme en normale tot hoge intelligentie

Woonvorm
Beschermd Wonen (Wmo)
Geen wooncomponent (bewoner draagt zelfstandig woonlasten)
Zorg-clusterwoningen in woongebouw

Zorgvorm
Individuele begeleiding en begeleiding groep
Zorg op afspraak

Organisatie Grasboom Bunschoten
Bestuur met vertegenwoordiging commissies

Aangesloten bij stichting de Grasboom

Woningcorporatie
Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken (KvK nr. 32032703)

Formeel zorgaanbieder
Stichting Aunders Bunschoten

Geselecteerd Zorgleverancier
WoondroomZorg bv. (KvK. 30226141)

Financiering van de Zorg
Wmo: Gemeente Bunschoten Beschikking Beschermd Wonen met Pgb (geen ZIN)
Wlz: (zorgkantoor) CIZ indicatiebesluit Beschermd Wonen met Pgb (geen ZIN)