Bewonersprofiel

 • Aantoonbaar een diagnose Autisme spectrumstoornis.
 • Intelligentie niveau op basis van voorheen GGZ normering ZZP groep C.
 • Je bent minimaal 18 jaar oud (max. instroomleeftijd: 35 jaar).
 • Je bent in staat om met begeleiding zelfstandig te wonen.
 • Je kunt eigen verantwoordelijkheid nemen voor eigen veiligheid en die van de groep.
 • Je hebt een beschikking van de gemeente voor een Wmo maatwerkvoorziening Beschermd Wonen (met PGB) die qua aantal uren en zorginhoud aansluit bij de dienstverlening die je bij de Grasboom wilt inkopen.
 • Je bent in staat om met begeleiding zelfstandig te wonen; ‘je eigen voordeur beheren’ in die zin dat je je eigen privacy kunt bewaken en verantwoordelijkheid draagt voor je eigen veiligheid en die van de groep. (Bijvoorbeeld: woning afsluiten en niet iedereen binnen laten.)
 • Je bent in staat om medicatie zelf verantwoord te beheren, waarbij aansturing nodig kan zijn.
 • Je bent zelfstandig in staat je persoonlijke verzorging te doen en eenvoudige huishoudelijke taken te verrichten, waarbij aansturing en ondersteuning soms nodig kan zijn.
 • Je kunt een begeleidingsvraag uitstellen tot er begeleiding beschikbaar is.
 • Je staat open voor begeleiding en accepteert de hulp die je nodig hebt (begeleidbare opstelling)
 • Je hebt een baan of andere dagbesteding buitenshuis of de motivatie hier naar op zoek te gaan.
 • Je hebt een eigen inkomen (salaris of uitkering) die je in staat stelt de woonlasten zelf te dragen.
 • Je bent ingeschreven als deelnemer op de wachtlijst van De Grasboom.

Contra indicaties

 • Je hebt een andere diagnose, waardoor autisme niet (meer) op de voorgrond staat. (autisme is dominante grondslag)
 • Als er sprake is van een verslaving die de begeleiding van ASS in de weg staat
 • Als er sprake is van ernstige drugs en/of alcoholproblematiek
 • Als er een risico is op voortdurende sociaal of fysiek grensoverschrijdend gedrag
 • Als er sprake is van psychiatrische problemen die het dagelijks leven zodanig beïnvloeden dat zelfstandig wonen onmogelijk is of is geworden en er nauwelijks mogelijkheden zijn tot het maken van afspraken.
 • Als er sprake is van een verstandelijke beperking *)
 • Als er sprake is van crimineel gedrag of criminele activiteiten
 • Als er structurele financiële problemen zijn

*) In uitzonderlijk geval kan een IQ van 75 -85 passend zijn bij een reëel perspectief op ontwikkeling en leerbaarheid

Wat De Grasboom niet kan bieden

De Grasboom biedt een beschermde woonomgeving aan jongvolwassenen die een reëel perspectief hebben toe kunnen groeien naar een grotere mate van zelfstandigheid. De individuele ondersteuning die geboden wordt is maatwerk, maar is gelimiteerd. Voor de goede orde tonen we in onderstaand overzicht diensten die wij niet kunnen bieden.

 • Geen begeleiding / behandeling voor ernstige gedragsproblematiek.
 • Geen begeleiding / behandeling voor actieve middelenverslaving.
 • Geen verpleging / behandeling voor ernstige somatische / lichamelijke handicaps.
 • Geen nacht en / of slaapwacht.
 • Geen gecontroleerde (bemande) in- en uitgang in het wooncomplex.