Zorgvisie

De zorg die Aunders aanbiedt, is erop gericht de bewoner te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan, dan wel een bereikte maximale zelfstandigheid te stabiliseren. We onderscheiden zes aandachtsgebieden waarop ondersteunende en/of activerende begeleiding gegeven kan worden:

  • Wonen
  • Financiën
  • Sociale relaties
  • Lichamelijke gezondheid
  • Psychische gezondheid
  • Werk en activiteiten

Iedere bewoner ontvangt individuele zorg, die wordt gefinancierd vanuit het Pgb. Hoe deze individuele zorg eruit ziet, wordt vastgelegd in een persoonlijk zorgplan. Dit zorgplan is de basis voor begeleiding op maat.

Behalve op zelfredzaamheid, is de begeleiding ook gericht op participatie. Omdat in ons woonproject straks 14 jongeren wonen, is dit een prachtige gelegenheid om te groeien in sociaal functioneren. Er is gelegenheid tot sociaal contact en de bewoner leert, net als in een gewone woonwijk, wat het betekent om buren te hebben: rekening houden met elkaar en voor jezelf opkomen.