Grasboom Online thema avond ‘zicht op eenzaamheid’

De Grasboom organiseert op 17 juni aanstaande een avond over omgaan met eenzaamheid bij autisme. De avond is bedoeld voor ouders en begeleiders van de aangesloten locaties en begint om 19.15 uur.

Met ouders van de Grasboom, die daar behoefte aan hebben, willen we stilstaan bij ‘eenzaamheid’ door vanuit verschillende zichtpunten dit onderwerp te ’benaderen’ en op zoek te gaan naar kansen en mogelijkheden ‘wat er nodig is’ voor mensen met autisme.

Zie ook op De Grasboom: Online thema avond 24 juni ‘zicht op eenzaamheid’

Ouders en begeleiders van de Grasboom ontvangen een uitnodiging voor deze thema-avond.
Wil je meedoen? Vul dan het aanmeldformulier op de Grasboom website in. Je ontvangt vervolgens een ‘Zoom’ toegangs-code voor online deelname.

Thema: zicht op eenzaamheid
Datum: juni 2021 (aanvang 19:15)

Organistatie: Commissie Pr & communicatie De Grasboom